Kotlíkové dotace

Vyměňte kotel a zateplujte! Nová zelená úsporám od září
zvýhodní žadatele o Kotlíkovou dotaci

Cílem Kotlíkových dotací je podpořit modernizaci zdrojů tepla v českých domácnostech. Právě staré a nekvalitní kotle na tuhá paliva jsou totiž jedním z největších lokálních znečišťovatelů ovzduší. Moderní zdroj tepla, má daleko úspornější provoz a komfortnější ovládání.

Dotační program podporovaný z fondů Evropské Unie byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Kdo může požádat o dotaci?

Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (tedy kotle 1. nebo 2. emisní třídy).

Jakou výši dotace mohu získat?

Ve II. etapě Kotlíkových dotací mohou fyzické osoby (majitelé rodinných domů) získat dotaci ve výši 75 až 80 % uznatelných nákladů z maximálních možných 100 – 150 tis. Kč (podle typu nového zdroje) na výměnu starého nevyhovujícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním (tedy kotle 1. nebo 2. emisní třídy).

Ve II. etapě Kotlíkových dotací je v rámci celé České republiky počítáno s výměnou celkem cca 35.000 starých kotlů, na což je vyčleněna částka 3,5 miliardy Kč.

Kterých krajů se dotace aktuálně týká?

Aktuálně je možné ještě žádat v rámci II. etapy o Kotlíkovou dotaci:

        v Jihomoravském kraji – do 31.10.2018

        v Hl. městě Praze – do 31.12.2019

Na podzim 2018 bude možné žádat v rámci II. etapy o Kotlíkovou dotaci:

        v Královéhradeckém kraji – od 19. 9. 2018

        v Pardubickém kraji – od 9. 10. 2018

 

Rádi Vám pomůžeme s výměnou starého kotle i v případě, že ve Vašem kraji dotace nejsou nyní poskytovány. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.

Jakou nabídku jsme pro Vás připravili?

Efektivní ekologicky šetrný automatický kombinovaný kotel ENBRA TP–EKO 19, 25, 32, 38 kW (na hnědé uhlí ořech2 / dřevní pelety), s dotací až 75 tis. Kč

Automatický kotel ENBRA TP-EKO PELET 19, 25, 32 a 38 kW (výhradně   na dřevní pelety), splňující 5. emisní tř. ČSN EN 303-5, s dotací až 120 tis. Kč

Tepelné čerpadlo systému vzduch/voda ENBRA i-HWAK 6,10,14 kW (monoblok), či ENBRA i-SHWAK 6, 10, 14 kW (biblok), s dotací až 120 tis. Kč

Kvalitní kondenzační plynový kotel ENBRA CD 24, 28, 34 a 50 kW různých provedení (s integrovaným zásobníkem, nebo bez něj, nebo s průtokovým ohřevem a to jak závěsné, tak stacionární), s dotací až 95 tis. Kč

 

Všechny tyto uvedené tepelné zdroje ENBRA jsou zapsány v Seznamu Výrobků a Technologií (SVT) programu Kotlíkové dotace (2017).

Společnost ENBRA a.s. Vám pomůže nejen s instalací uvedených nových zdrojů tepla, ale i s přípravou podkladů pro podání žádosti o Kotlíkovou dotaci.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM ENBRA

533 03 99 03    kotlikovedotace@enbra.cz

Chcete taky kotlíkovou dotaci
s bonusem až 40 000 Kč?

Co byste také měli vědět

Fyzické osoby budou moci již brzy opět žádat ve II.etapě o Kotlíkové dotace a to ve výši 75 až 80 % uznatelných nákladů (max. z možných 100 – 150 tis. Kč podle typu nového zdroje)

  • na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přidáváním 1. a 2. emisní třídy – za efektivní ekologicky šetrné automatické kombinované kotle ENBRA TP–EKO 19, 25, 32, 38 kW (na hnědé uhlí ořech2 / dřevní pelety),
  • nebo automatické kotle ENBRA TP-EKO PELET 19, 25, 32 a 38 kW (výhradně na dřevní pelety) – všechny splňující 5. emisní tř. ČSN EN 303-5, nebo lze staré kotle vyměnit také za Tepelná čerpadla systému vzduch/voda ENBRA i-HWAK 6, 10, 14 kW (monoblok), nebo ENBRA i-SHWAK 6, 10, 14 kW (biblok),
  • nebo starý kotel vyměnit za kvalitní kondenzační plynový kotel ENBRA CD 24, 28, 34 a 50 kW (různých provedení – s integrovaným zásobníkem, nebo bez něj, nebo s průtokovým ohřevem).

Všechny tyto tepelné zdroje ENBRA jsou zapsány v Seznamu Výrobků a Technologií  (SVT) programu Kotlíkové dotace (2017).

Ve II. etapě Kotlíkových dotací je v rámci celé ČR počítáno s výměnou cca 35.000 starých kotlů – na což je vyčleněna částka téměř 3,5 miliardy Kč. S podávání žádostí o dotaci se počítá v jednotlivých krajích (dle jejich výzev) v období září – říjen 2017. Společnost ENBRA a.s. Vám může pomoci nejen s instalací uvedených nových zdrojů tepla, ale i s přípravou podkladů pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci.

Máte dotaz? Napište nám

  1. *
  2. *
  3. *