Jak správně vybrat vhodný kotel

Vlastní charakteristiku a výběr správného kotle ovlivňuje celá řada faktorů. Právě z tohoto důvodu je velmi důležité, aby typ kotle například pro rodinný dům nebo bytovou jednotku navrhnul a schválil  projektant TZB nebo odborná firma TZB. Pokud se však investor bude při výběru spoléhat na vlastní zkušenosti, měl by při výběru a posouzení situace zvážit alespoň následující faktory.

  • Počet členů v domácnosti ve smyslu požadavku na komfort dodávky užitkové vody: je důležité zohlednit nejen aktuální stav, ale počítat také s možnými změnami tohoto počtu, příkladně v řádu následujících 5 let. Výběr kotle je tedy ovlivněn podle objemu vyrobeného množství užitkové vody
  • Vzdálenost umístění zdroje tepla od odběrných míst: Při velké vzdálenosti zdroje od odběrného místa užitkové vody a v závislosti na tom, zda je použitý kombinovaný kotel s průtokovým ohřevem TV, nebo kotel s ohřevem TV v zásobníku lze využít recirkulaci TV po objektu.
  • Velikost celkových tepelných ztrát objektu – rozhodující faktor, aby kotel nebyl zbytečně výkonově předimenzován, nebo poddimenzován
  • Posouzení vlastního topného systému :
  • Jednookruhový topný systém – pouze radiátory nebo podlahové topení.
  • Víceokruhový topný systém s různou teplotou topné vody radiátory a podlahové topení.
  • Smíšené systémy – víceokruhový topný systém v kombinaci s krbovou vložkou, solárními panely, bazén atd.

V současné době, kdy jsou už v nabídce pouze kotle s vysokou účinností a velmi malými emisemi, dochází u mnoha investorů k přesvědčení, že je vlastně jedno, jaký kotel si vyberou. Hlavním a často jediným faktorem pro ně proto zůstává cena. Je však nutné brát v úvahu i další faktory jako rozměry, hlučnost, kvalita výměníku, možnosti regulace, ceny náhradních dílů, délka záruky, náročnost a požadavky při instalaci.

Zkušenosti z tohoto oboru jasně ukazují, že špatně vybraný typ kotle neplní původní představy investora a následky takového výběru se jen velmi těžko napravují, pokud je to vůbec možné.

Prohlédnout nabídku kotlů

Máte dotaz? Napište nám

  1. *
  2. *
  3. *